Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

DIY creative workshop – Khai phá Tư duy ngôn ngữ sáng tạo DIY

DIY creative workshop – Khai phá Tư duy ngôn ngữ sáng tạo DIY ️

Hoạt động “DIY creative workshop” được Winki tổ chức hàng tuần với mục tiêu tạo cơ hội cho các con trải nghiệm phương pháp học tập và thực hiện các sản phẩm thú vị. Từ đó khơi dậy hứng thú và niềm yêu thích tiếng Anh trong con. 

Các con sẽ được:

– Unknown trải nghiệm mới phương pháp học, môi trường học tập động

– Thực hành, vận dụng trực tiếp, sáng tạo ra sản phẩm DIY

– Tham gia hoạt động cá nhân, làm nhóm đa dạng

Những buổi học vừa học vừa chơi an toàn, thân thiện, hướng tiếp cận ngôn ngữ mới qua chính trải nghiệm. Không phải là hệ thống truyền thông hình thức, con không bị áp lực sách vở, bài tập, bài viết, .. Con vừa học vừa chơi, niềm đam mê tiếng Anh trong con.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký học thử miễn phí

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ
MIỄN PHÍ TẠI WINKI ENGLISH

    Đăng ký học thử miễn phí
    Đóng
    Trò chuyện với Winki