Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

Chương trình tiếng Anh THPT

(Lớp 10, lớp 11, lớp 12)

  • Giới thiệu chung về đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia.

Đề thi Tiếng Anh THPT Quốc gia có nội dung chủ yếu xoay quanh các kiến thức cơ bản của chương trình học phổ thông tuy nhiên vẫn có tính phân loại cao để đáp ứng mục đích xét tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển vào các trường Đại học.

 

Đề thi sẽ gồm 50 câu hỏi, thí sinh sẽ có 60 phút để hoàn thành bài thi yêu cầu học sinh nắm chắc kiến thức, có kỹ năng phân bổ, quản lý thời gian, thành thạo các dạng bài có trong đề thi. 

Về độ phân hoá kiến thức, khoảng 80% số câu hỏi của đề sẽ ở mức độ nhận biết, thông hiểu (yêu cầu học sinh ghi nhớ kiến thức tốt). Còn lại 20% sẽ là các câu hỏi nằm ở mức độ vận dụng và vận dụng cao (yêu cầu khả năng suy luận, tổng hợp). 

Cấu trúc đề thi tiếng Anh THPT

Các nội dung kiến thức chính bao gồm: phát âm, trọng âm, ngữ pháp, từ vựng, câu giáo tiếp, kỹ năng đọc điền từ, kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng viết (thông qua dạng bài trắc nghiệm tìm câu đồng nghĩa, nối câu).

 

Đề thi yêu cầu học sinh nắm vững kiến thức (từ vựng, ngữ pháp) và thành thạo kỹ năng (đọc hiểu, viết) tương ứng ở cấp độ B1, B1+.

  1. Chương trình tiếng Anh THPT tại Winki English

Chương trình tiếng Anh THPT tại Winki English được xây dựng nhằm giúp học sinh hệ thống toàn bộ kiến thức ngữ pháp có trong chương trình học THPT của bộ giáo dục; đồng thời giúp cho học sinh trang bị những kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi THPT Quốc Gia. Ngoài ra, chương trình học cũng được được thiết kế giúp học sinh tích luỹ thêm từ vựng tiếng Anh sơ cấp, có tần suất xuất hiện cao trong đề thi và hình thành kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giải quyết bài tập ngữ pháp.


  • Lộ trình các khoá học tiêu chuẩn

Khóa: Ngữ pháp cơ bản —> Khóa tổng ôn ngữ pháp —> Khóa luyện giải đề

  • Mô tả chi tiết các khoá học tiêu chuẩn

2.1. Khoá ngữ pháp cơ bản (Grammar Elementary)

 

Sĩ số: Dưới 12 học sinh

Thời lượng: 96 buổi (90’/ buổi)

Lộ trình lý tưởng: 96 buổi

Hình thức: Online/Offline

Đối tượng học viên: Học sinh hổng kiến thức tiếng Anh, cần xây dựng lại gốc kiến thức cơ bản.(Học sinh lớp 10,11)

Tiêu chuẩn giáo viên:

1, Trình độ chuyên môn: Giáo viên tốt nghiệp các chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm Anh  hoặc có chứng chỉ Tesol.

2, Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm giảng dạy 1-2 năm dạy ngữ pháp với phương pháp dạy, tiếp cận học sinh chủ động, hiệu quả

3, Tạo động lực, truyền cảm hứng tích cực và niềm yêu thích môn tiếng Anh đến học sinh

4, Truyền tải được các kỹ năng làm bài, phân tích kiến thức và kỹ năng phòng thi

     

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Khoá học được thiết kế dành cho học sinh chưa có kiến thức ngữ pháp nền tảng hoặc hổng kiến thức ngữ pháp nền tảng. Nội dung khoá học được xây dựng tập trung vào các chủ điểm ngữ pháp ở mức độ cơ bản nhất, giúp cho học sinh bước đầu tự tin sử dụng chính xác ngữ pháp khi thành lập các câu ngắn, đơn giản. Khoá học đồng thời giúp học sinh tích luỹ thêm từ vựng tiếng Anh cơ bản, có tần suất xuất hiện cao và hình thành kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giải quyết các bài tập ngữ pháp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Ngữ pháp: Làm quen với các chủ điểm ngữ pháp cơ bản. Hiểu, nhận diện và áp dụng những gợi ý có sẵn để hoàn thành các dạng bài tập trắc nghiệm, điền từ cơ bản thuộc các chủ điểm: Các thì cơ bản trong tiếng Anh; Từ loại (danh từ, đại từ, từ hạn định, tính từ và trạng từ, thì, động từ khuyết thiếu, loại câu (câu trần thuật thuật và câu hỏi), mệnh đề (mệnh đề độc lập, mệnh đề phụ thuộc, liên từ,… ), câu (Các thành phần câu, phân loại theo cấu trúc, chức năng, các cấu trúc câu cơ bản).

– Từ vựng: Nhận biết, ghi nhớ nghĩa và từ loại của 150 từ vựng ở các chủ đề quen thuộc, xuất hiện thường xuyên trong các bài tập ngữ pháp.

– Đọc: Làm quen với kĩ năng đọc hiểu các văn bản trên 100 từ ở các chủ đề quen thuộc và yêu cầu kĩ năng đọc cơ bản.

– Viết: Có thể tạo lập những câu ngắn riêng lẻ với gợi ý cho trước.2.2. Khoá Tổng ôn ngữ pháp (Grammar Intermediate)

 

Sĩ số: Dưới 12 học sinh

Thời lượng: 96 buổi (90’/ buổi)

Lộ trình lý tưởng: 96 buổi

Hình thức: Online/Offline

Đối tượng học viên: Khoá học được thiết kế dành cho học sinh đã có nền tảng ngữ pháp và từ vựng ở mức cơ bản.

Tiêu chuẩn giáo viên:

1, Trình độ chuyên môn: Giáo viên tốt nghiệp các chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm Anh  hoặc có chứng chỉ Tesol.

2, Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm giảng dạy 1-2 năm dạy ngữ pháp với phương pháp dạy, tiếp cận học sinh chủ động, hiệu quả

3, Tạo động lực, truyền cảm hứng tích cực và niềm yêu thích môn tiếng Anh đến học sinh

4, Truyền tải được các kỹ năng làm bài, phân tích kiến thức và kỹ năng phòng thi

     

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

– Khoá học được thiết kế dành cho học sinh đã có nền tảng ngữ pháp và từ vựng ở mức cơ bản. Nội dung khoá học được xây dựng trải rộng các chủ điểm ngữ pháp phổ biến nhất trong tiếng Anh, giúp học sinh mở rộng kiến thức và tích luỹ toàn bộ kiến thức ngữ pháp cần thiết cho các kỳ thi. Khoá học cũng bước đầu trang bị một số kỹ năng vận dụng cao cần thiết cho học sinh (word formation, viết lại câu…). Khoá học đồng thời giúp học sinh tích luỹ thêm từ vựng thông dụng ở mức độ sơ cấp (B1, B1+) và hình thành kỹ năng đọc hiểu trong quá trình giải quyết các bài tập ngữ pháp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Ngữ pháp: Ghi nhớ và vận dụng tốt các loại thì cơ bản trong tiếng Anh. Nhận biết nhanh, ghi nhớ và vận dụng kiến thức so sánh thì, danh động từ và động từ khuyết thiếu, cấu trúc câu so sánh, câu điều kiện, câu ước, mệnh đề quan hệ, câu gián tiếp, câu hỏi đuôi… để giải quyết các bài tập luyện tập và vận dụng ở trình độ B1, B1+

– Từ vựng: Nhận biết, ghi nhớ nghĩa và từ loại của 150 từ vựng thuộc cấp độ B1, B1+, xuất hiện thường xuyên trong các bài tập ngữ pháp.

– Đọc hiểu: Thành thạo kỹ năng đọc hiểu các văn bản 150 – 200 từ thuộc các chủ đề phổ biến và yêu cầu kỹ năng đọc cơ bản.

– Viết: Có thể tạo lập những câu ghép, câu phức với từ vựng và ngữ pháp trình độ B1, B1+.

2.3. Khoá Luyện giải đề 

 

Sĩ số: Dưới 12 học sinh

Thời lượng: 48 buổi (180’/ buổi)

Lộ trình lý tưởng: 48 buổi

Hình thức: Online/Offline

Đối tượng học viên: Khoá học được thiết kế dành cho học sinh đã có nền tảng ngữ pháp và từ vựng ở mức khá. (hoặc học sinh đã tham gia lớp Tổng ôn ngữ pháp (Grammar intermediate)

Tiêu chuẩn giáo viên:

1, Trình độ chuyên môn: Giáo viên tốt nghiệp các chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm Anh  hoặc có chứng chỉ Tesol.

2, Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm giảng dạy 2-3 năm dạy ngữ pháp và luyện thi với phương pháp dạy, tiếp cận học sinh chủ động, hiệu quả

3, Tạo động lực, truyền cảm hứng tích cực và niềm yêu thích môn tiếng Anh đến học sinh

4, Truyền tải được các kỹ năng làm bài, phân tích kiến thức và kỹ năng phòng thi

     

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

– Khoá học được thiết kế dành cho học sinh đã có nền tảng ngữ pháp và từ vựng ở mức khá. Nội dung khoá học được xây dựng giúp học sinh cọ sát 40-50 đề thi theo cấu trúc kỳ thi THPT quốc gia. Khoá học tập trung giúp học sinh làm quen và thành thạo tư duy giải quyết các dạng bài có trong đề thi, tập dượt giải đề, và trang bị mọi hành trang, kỹ năng để học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi.


Bên cạnh hệ thống đề thi trong suốt khoá học, học sinh còn được cung cấp các dạng bài tập luyện tập theo chuyên đề, từ đó học sinh có thêm thời gian tự luyện, củng cố các kiến thức trọng tâm của chương trình THPT.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Ngữ pháp: Ghi nhớ và vận dụng tốt các kiến thức trọng tâm trong chương trình THPT để giải quyết các dạng bài luyện tập và vận dụng ở trình độ B1, B1+ có trong đề thi THPT quốc gia.  

– Từ vựng: Nhận biết, ghi nhớ nghĩa và từ loại của 100 từ vựng, cụm từ thuộc cấp độ B1, B1+, có tần suất xuất hiện cao trong các đề thi.

– Đọc hiểu: Thành thạo kỹ năng đọc hiểu các văn bản 150 – 200 từ thuộc các chủ đề phổ biến và yêu cầu kỹ năng đọc hiểu và suy luận.

– Viết: Học sinh biết cách vận dụng kiến thức ngữ pháp để giải quyết dạng bài trắc nghiệm câu đồng nghĩa, nối câu.

Đăng ký học thử miễn phí

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ
MIỄN PHÍ TẠI WINKI ENGLISH

    Đăng ký học thử miễn phí
    Đóng
    Trò chuyện với Winki