1. Trí tuệ: Là một đơn vị giáo dục Winki  tin vào sức mạnh trí tuệ nói chung và trí tuệ Việt Nam nói riêng sẽ là chìa khóa đưa đất nước phát triển sánh vai cùng thế giới.

2. Chính trực: Winki tin rằng chỉ có sự chính trực mới giúp mọi mối quan hệ trở nên bền vững. Trung thực và chính trực sẽ luôn là lựa chọn của người Winki.

3. Phục vụ: Mỗi chúng ta đều nên bắt đầu mọi công việc trên tinh thần phục vụ. Không chỉ là phục vụ khách hàng, mà còn là phục vụ đồng nghiệp. 

4. Tốc độ: Winki với đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động phải luôn là đơn vị có tốc độ phục vụ tốt nhất.

5. Kỷ luật: Kỷ luật là sức mạnh, kỷ luật là tự do. Winki luôn đề cao kỷ luật và tuân thủ những nguyên tắc đúng đắn.

6. Biết ơn: Lòng biết ơn giúp chúng ta học được bài học từ quá khứ, trân trọng những giá trị hiện tại và có được những điều tốt đẹp trong tương lai.

Đăng ký học thử miễn phí

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ
MIỄN PHÍ TẠI WINKI ENGLISH

    Đăng ký học thử miễn phí
    Đóng
    Trò chuyện với Winki