Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH FULL TIME

Công việc giảng dạy Chuẩn bị giáo án và tại liệu giảng dạy cho lớp của mình phụ trách. Trực tiếp tham gia giảng dạy các lớp được phân công phụ trách theo giáo trình và quy trình giảng dạy của hệ thống. Trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của học […]

NHÂN VIÊN QUAY DỰNG VIDEO

Phối hợp cùng các thành viên khác phát triển kênh Social Video: Youtube, Tiktok, Facebook… Tham gia xây dựng kịch bản quay, phân cảnh, casting, kịch bản dựng… Phối hợp các bộ phận liên quan để decor và setup bối cảnh quay Thực hiên quay &dựng, xử lý âm thanh các video Phối hợp xây […]

I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure. It is: Try to please everybody. David Oswald

Digital Transformation Roadmap: Enablers

Most firms have set up a war room to triage their immediate response to the crisis. But the lack of visibility around future demand complicates efforts to restart stalled portfolio companies…

Đăng ký học thử miễn phí

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ
MIỄN PHÍ TẠI WINKI ENGLISH

    Đăng ký học thử miễn phí
    Đóng
    Trò chuyện với Winki