Chương trình tiếng Anh THPT

Dành riêng cho học sinh THPT

Đào tạo theo 03 giai đoạn: Cơ bản – Tổng ôn – Luyện đề.

Giáo trình bám sát & lộ trình được xây dựng riêng cho mục tiêu học tập của từng học sinh.

– 100% Giáo viên tốt nghiệp các chuyên ngành tiếng Anh, sư phạm Anh hoặc có chứng chỉ Tesol.

– Giáo trình được biên soạn RIÊNG BIỆT VÀ ĐỘC QUYỀN bởi đội ngũ học thuật chuyên gia của Winki.

Đăng ký học thử miễn phí

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ
MIỄN PHÍ TẠI WINKI ENGLISH

    Đăng ký học thử miễn phí
    Đóng
    Trò chuyện với Winki