Winki Junior

Dành cho học sinh lớp 6,7,8,9

– Chuyên sâu Ngữ pháp & Từ vựng và 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

– Đào tạo theo 03 giai đoạn liên thông: Cơ bản – Nâng cao – Chuyên sâu.

– Giáo trình bám sát và lộ trình được xây dựng riêng cho mục tiêu học tập của từng học sinh.

Đăng ký học thử miễn phí

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ VÀ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ
MIỄN PHÍ TẠI WINKI ENGLISH

    Đăng ký học thử miễn phí
    Đóng
    Trò chuyện với Winki